Termíny seminářů

Připravujeme:
- 9. 6. – 10. 6. 2017: Sportovní aktivity v domově mládeže. Další informace v pozvánce zde
- 16. 6. – 17. 6. 2017: Výtvarné činnosti v domově mládeže. Další informace v pozvánce zde
- 22. 9. – 23. 9. 2017: Sportovní aktivity v domově mládeže. Další informace v pozvánce zde

- Září – říjen 2017: Výtvarné činnosti v domově mládeže. Termín bude upřesněn na začátku září 2017.
- Pedagogická dokumentace a základy legislativy DM pro vedoucí pedagogické pracovníky
- Pedagogická dokumentace a základy legislativy DM, práce s výchovnou skupinou
- Psychologie v práci vychovatele
- Environmentální aktivity s prvky dramatické výchovy

Semináře jsou akreditovány jako studium k prohlubování odborné kvalifikace (č click for source.j. MŠMT-757/2017-2-203). Účastníci obdrží certifikát.
Přihlášku naleznete v sekci Semináře/Přihláška (přihláška ke stažení)