Stručně o projektu

lide_skoleni


Projekt zaměřen na zvýšení dostupnosti a kvality dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků a vychovatelů domovů mládeže (DM) - školských zařízení - Olomouckého kraje s důrazem na rozvoj a zvyšování klíčových kompetencí a jejich následnou implementaci do ŠVP domovů mládeže v souladu s realizací kurikulární reformy.

 

Cílová skupina:

  • vedoucí pracovníci DM -vedoucí pracovníci školských zařízení
  • vychovatelé domovů mládeže - pedagogičtí pracovníci školských zařízení

 

Cílem projektu je akreditace 6 nových vzdělávacích programů DVPP určených pro pedagogické pracovníky DM a jejich následné ověření v praxi. Dále vytvoření doprovodného metodického materiálu a pedagogické dokumentace, zkvalitnění metodické podpory , získávání nových dovedností neformálním učením, zvýšení a zlepšení kvalifikace a odborného rozvoje, růstu a přístupu k novým poznatkům a metodám, které jsou důležitým předpokladem pro kvalitní práci vychovatelů DM a pro přípravu a tvorbu školních vzdělávacích programů pro DM.

Záměrem projektu je zvýšit, posílit a rozšířit profesní kompetence pedagogických pracovníků domovů mládeže, protože vzdělávání a odborný rozvoj zlepší přístup vychovatelů k novým poznatkům a metodám, které jsou důležité pro inovativní výchovně vzdělávací proces na domovech mládeže.