Úvodni konference projektu

19.3.2010 - Na SZŠ a VOŠz E. Pöttinga Olomouc se konala úvodní, informativní konference projektu Inovativní vzdělávání vychovatelů domovů mládeže, reg.č. CZ.1.07/1.3.13/02.0007. Projekt je zaměřen na zvýšení dostupnosti a kvality dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků a vychovatelů domovů mládeže - školských zařízení - Olomouckého kraje a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Konferenci zahájil a úvodní slovo pronesl vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Olomouckého kraje Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA..


Program zahrnoval prezentace připravovaných seminářů:

 

Enviromentální aktivity s prvky dramatické výchovy cialis comprar por internet

Výtvarné činnosti na DM

Pedagogická dokumentace a základy legislativy DM, práce s výchovnou skupinou

Pedagogická dokumentace a základy legislativy Dm pro vedoucí pracovníky

Sportovní aktivity na DM

Psychologie v práci vychovatele

Konference se zúčastnilo přes šest desítek vychovatelů z Olomouckého kraje. Auditorium nejvíce zaujala přednáška Mgr https://pharmacieviagra...t/. Bc.Ladislava Dvořáka týkající se pedagogické dokumentace a základů legislativy DM pro vedoucí pracovníky. Z analýzy dotazníků vyplněných zúčastněnými vyplynulo, že kromě již zmíněné přednášky se se zájmem setkala také témata zabývající se širším využitím PC, enviromentální aktivity s prvky dramatické výchovy a sportovní aktivity na DM.
Konference se nesla v duchu uplatňování nových trendů ve vzdělávání vychovatelů vzhledem ke specifickým charakteristikám dnešních mladých lidí.
V kuloárech se živě diskutovalo a celá akce byla pozitivně hodnocena. Na závěr byly účastníkům předány pozvánky na další semináře realizované v rámci projektu..